LaGun Förlag
– småskaligt, personligt, exklusivt!
LaGun är ett småskaligt bokförlag (startat år 2002) med inriktning mot litteratur, konst och kulturhistoria. Förlaget drivs av Gunnel Furuland, bibliotekarie och litteraturvetare, i samarbete med olika formgivare och tryckerier.

A K T U E L L T :
NYUTGIVET!
Handslag och hälsning.
Brevväxlingen mellan litteraturhistorikern Lars Furuland
och författaren Ivar Lo-Johansson 1955-1989.
En vänskap kring den svenska arbetarlitteraturen.
Pris 300 kr inkl. porto.

LaGun Tomtebogatan 53, 113 38 Stockholm, 08-30 92 46 e-post: info@lagunforlag.se